Aktualne licytacje nieruchomości:

Poniżej publikujemy informacje o odbywających się licytacjach nieruchomości. Kliknij na Datę Licytacji aby obejrzeć obwieszczenie w formacie pdf.

Data licytacji Kategoria Przedmiot licytacji Cena wywołania w zł
2021-02-26Działka zabudowanaNieruchomość gruntowa,zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w formie szeregowej wybudowanym w 2015r o p.u. 160,80 m2, działki nr ew. 268/22, 268/23, 269/24, 269/25, o pow. łącznej 0,0513 ha położonej: 05-084 Leszno, Zaborówek.
zaborowek-lakowa30-sinwerk-1
zaborowek-lakowa30-sinwerk-2

323.700,00

2021-02-26Działka zabudowanaNieruchomość stanowiącą nieruchomość gruntową,zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. Zab. 203 m2 oraz budynkami niemieszkalnymi (gospodarczy o pow. zab. 62 m2 oraz gospodarczo garażowy, czterostanowiskowy o pow. zab.168m2), obręb 0035 Zapole, działka nr ew. 6/1, o pow. 6.7500ha.
grodzisk-zapole1a-sarnowski-1
grodzisk-zapole1a-sarnowski-2
grodzisk-zapole1a-sarnowski-3

1.652.325,75

2021-03-12Działka zabudowana1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, murowanym,parterowym o pow. zabudowy 88m2 oraz budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 38m2,która stanowi dz. ew. nr 98/2, obręb 0011 Kałęczyn, o pow. 0,1896 ha. położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Łąkowa 46, Kałęczyn.
grodzisk-kalenczyn-lakowa46-pachulski-1
grodzisk-kalenczyn-lakowa46-pachulski-2
grodzisk-kalenczyn-lakowa46-pachulski-3

47.066,67
linki